FORENINGSPORTAL Foreninger i Alver

Gradnatun

Grendahus og bedehus 

Huset ligger ret forbi Bøvågen sentrum og brukast av Hordabø ungdomslag

 / 

Lindåstunet

Grendahus og bedehus 

Lindås tuberkuloseheim I 1923 rapporterte distriktslækjar Solem om 81 personar med tuberkulose i Lindås kommune, men berre fire av desse var i tuberkuloseheim.

 / 

Rossland Bedehus

Grendahus og bedehus 

Her vil du finne ei oversikt over kva som skjer på Rossland bedehus. Det er aktivitetar og arrangement som passar for ulike aldrar. Rossland bedehus er tilknytta Nordhordland Indremisjon.

 / 

Samfunnshuset Skogen Sletta

Grendahus og bedehus 

Reise og drive et samfunnshus for dermed å skaffe stedets innvånere et høvelig samlingssted med rom for møter, fester, kino- og teaterframsyninger, kafe, bibliotek, studierom, folkebad, idrettslokaler, kontorer etc.

Vestre Vassbygd Grendahus

Grendahus og bedehus 

Huset ligg i vegkrysset på Søreidet, på gamleveien mellom Seim og Hundvin i Nordhordland. Vi driver ulike aktiviteter for barn, unge og voksne, samt tar vare på  grendahuset for bygden Vestre Vassbygd. Dette leies ut til ulike arrangementer og fungerer som et samlingssted.

Nyttige lenker

Kontakt

Juvikstølen 25
5914 Isdalstø

Sosiale media

2024 © Foreningsportal