FORENINGSPORTAL Foreninger i Alver

Alver sin eigen forenings- og aktivitetsportal

Foreningsportalen er eit oppdatert foreningsregister, oversikt over aktivitetar, tilbod og arrangement i Alver. Lag og foreninger kan sjølv redigere sine opplysningar - og leggje inn i kalender. Lag og foreiningar får tilsendt ein eigen kode for redigering. Bruksanvisning ligg på sida. 

Har du innspel eller spørsmål:  Kontaktinfo på heimesida til Frivilligsentralane i Alver.

Ver venleg å halde informasjonen om laget ditt oppdatert

Det er mykje som skjer og digitalisering gjer at det skjer fort. Då er det viktig at vegen til mottakar er riktig. Vi treng riktig epostadresse og mobilnummer. Sjekk informasjonen som ligg i Frivilligregisteret.

Tilskuddsportalen har og fått ei foreningsoversikt. Skriv Alver i kommunefeltet og sjekk informasjon. Merk at laget ditt kan få tilgang til Tilskuddsportalen for å finne steder å søke penger !!

38,3 % 

Foreninger: 259 av 676 er oppdatert (38,3 %) (mangler 417)

Nyttige lenker

Kontakt

Juvikstølen 25
5914 Isdalstø

Sosiale media

2024 © Foreningsportal