FORENINGSPORTAL Foreninger i Alver

Lokalar og eigedom for frivillighet

Vi har ei stor mengde brukshus, lagshus, grendahus i Alver kommune. I tillegg brukast skulane.

Portalen har ein oversikt over lagshus, bygdehus og bedehus. For deg som har ansvar for eit slikt hus så kan sidane til Noregs Ungdomslag vere nyttig. Her kan du og søkje tilskot !!!

https://hordaland.ungdomslag.no/ungdomshus/

https://www.husetibygda.no/

Når det gjeld skoleanlegga så legg kommunen tilrette for at lag og organisasjonar kan nytte skulebygg til aktivitetar. Det å nytte skulerom og skulebygningar i frivillig lag og organisasjonsaktivitet har vore ein praksis i kommunen i alle år. Men det har med jamne mellomrom vore "angrep" på denne ordninga og lag og organisasjonar har fått tilsendt faktura for bruk av desse lokala. Men kva seier eigentleg lovverket? Lindås kulturråd tok kontakt med kunnskapsdepartementet og spurte kring definisjonen undervisningslokale og bruk av desse lokala.  Og her er svaret som kom.

På hausten 2015 hadde vi eit møte om grendahusa våre.  


Nyttige lenker

Kontakt

Juvikstølen 25
5914 Isdalstø

Sosiale media

2021 © Foreningsportal