FORENINGSPORTAL Foreninger i Alver

Bli frivillig

Ønskjer du å engasjere deg som frivillig så er det mange stader du kan melde din interesse.

Dei aller fleste av oss vil hjelpe til. Men det må skje på våre eigne premissar og innanfor tida som eg sjølv set til rådigheit. 

Det fins ei nasjonal satsing på å vise kor det trengs hjelp. Her kan du "surfe" engasjement som det passer deg. https://frivillig.no/

Og er du interessert i eit spesielt tema er det greit å leite i organisasjonslivet i Foreningsportalen.

På frivilligsentralen driv vi med fleire aktivitetar. Aktivitetane avheng i stor grad av dei frivillige sitt engasjement og hjelp. Tar du kontakt med oss, kan vi i samråd med deg finne ut korleis du kan bidra ved vår sentral. Det er viktig for oss at du trivs med det du gjer som frivillig - uansett interesser.

Fyll ut skjemaet nedanfor, så tar vi kontakt.


Send


Flere dokumenter

Tilskuddsportalen

Alver kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at laget ditt kan få tilgang til meir enn 1500 ulike tilskot- og støtteordningar.

Frivilligregisteret

Frivillighetsregisteret er eit offentlig register over frivillige organisasjonar, som skal betre og forenkle samhandling mellom frivillige organisasjonar og offentlege myndigheiter. Registeret er også ei kjelde til informasjon om frivillig sektor.

Økonomi og frivillighet

Det blir i løpet av eit år samla inn og flytta enorme mengder med penger og utstyr innan frivillig sektor. Dette skal gå til aktivitet og tilrettelegging. Innsamling, utdeling, prisar, utmerkingar - alt dette dreier seg ofte om pengar og verdiar.

Frivillighet

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.

Lokalar og eigedom for frivillighet

Vi har ei stor mengde brukshus, lagshus, grendahus i Alver kommune. I tillegg brukast skulane.

Lag og organisasjonar

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.

Aktiv kommune

Som eit ledd i Alver kommune si satsning på å få auka aktivitet og synleggjere klubbar og deira bruk av kommunale anlegg er det lansert eit bookingsystem son heiter Aktiv kommune. I dette systemet kan lag og foreningar i Alver bestille leige av kommunen sine anlegg.

Pandemi og frivillig aktivitet

Pandemien har store konsekvensar for oss alle. Her finn du informasjon som kan vere nyttig for laget ditt

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om korleis Knarvik Frivilligsentral samler inn, lagrar og nytter informasjon om personar. Ta kontakt med oss om du er usikker på kva dette betyr for deg.

Kulturadministrasjonen

Eige bygg i Knarvik

Teieplikt

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert erklæring om teieplikt

Nyttige lenker

Kontakt

Juvikstølen 25
5914 Isdalstø

Sosiale media

2021 © Foreningsportal