FORENINGSPORTAL Foreninger i Alver

Aktiv kommune

Som eit ledd i Alver kommune si satsning på å få auka aktivitet og synleggjere klubbar og deira bruk av kommunale anlegg er det lansert eit bookingsystem son heiter Aktiv kommune. I dette systemet kan lag og foreningar i Alver bestille leige av kommunen sine anlegg.

Klikk her for å kome til ALVER (aktiv-kommune.no) 

I Aktiv kommune kan du:

  • Finne informasjon om bygg, anlegg og ressursar som er til utlån i kommunen.
  • Leige idrettshallar, fotballbanar, møterom, uteanlegg og friluftsanlegg i Alver kommune.
  • Finne treningstider og arrangement.
  • Finne oversikt over lag og foreninger som nytter portalen. Sjå og Alver kommune - Foreningsportalen

Lag og foreninger som har treningstid eller arrangement i kommunen sine idrettsanlegg, er allereie registrert i systemet med kontaktinformasjon til leiar.

Fordelar med Aktiv kommune:

  • Enkel å bruke.
  • Gir god oversikt over tilgjengelege ressursar
  • Tilgjengelig 24/7.

Kva skal registrerast i Aktiv kommune?

Alle søknader om leie av bygg, anlegg og ressurser knytta til idrett og friluft skal registrerast i Aktiv kommune. 

Korleis kome i gang

Kven som helst kan søke tid i bygg og anlegg via Aktiv kommune. Når ein søker må ein logge inn med Bank-ID. Lag og organisasjonar skal framleis søke tid for sesongbasert leige (éin sesong = eit skuleår) gjennom eige søknadsskjema på kommunen sine heimesider.

Slik registrerer du ein søknad om trening eller arrangement i Aktiv kommune. Tusen takk til Tormod i Sandnes kommune for lån av linkane (video) (PDF).

Flere dokumenter

Aktiv kommune

Som eit ledd i Alver kommune si satsning på å få auka aktivitet og synleggjere klubbar og deira bruk av kommunale anlegg er det lansert eit bookingsystem son heiter Aktiv kommune. I dette systemet kan lag og foreningar i Alver bestille leige av kommunen sine anlegg.

Bli frivillig

Ønskjer du å engasjere deg som frivillig så er det mange stader du kan melde din interesse.

Frivillighet

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.

Frivilligregisteret

Frivillighetsregisteret er eit offentlig register over frivillige organisasjonar, som skal betre og forenkle samhandling mellom frivillige organisasjonar og offentlege myndigheiter. Registeret er også ei kjelde til informasjon om frivillig sektor.

Kulturadministrasjonen

Eigne bygg i Knarvik

Lag og organisasjonar

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.

Lokalar og eigedom for frivillighet

Vi har ei stor mengde brukshus, lagshus, grendahus i Alver kommune. I tillegg brukast skulane.

Ny foreningsportal

Knarvik frivilligsentral har i flere år hatt ein god oversikt over lag og organisasjonar i kommunen og i regionen. Denne oversikten finn du no i ein eigen portal.

Pandemi og frivillig aktivitet

Pandemien har store konsekvensar for oss alle. Her finn du informasjon som kan vere nyttig for laget ditt

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om korleis Knarvik Frivilligsentral samler inn, lagrar og nytter informasjon om personar. Ta kontakt med oss om du er usikker på kva dette betyr for deg.

Teieplikt

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert erklæring om teieplikt

Tilskuddsportalen

Alver kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at laget ditt kan få tilgang til meir enn 1500 ulike tilskot- og støtteordningar.

Økonomi og frivillighet

Det blir i løpet av eit år samla inn og flytta enorme mengder med penger og utstyr innan frivillig sektor. Dette skal gå til aktivitet og tilrettelegging. Innsamling, utdeling, prisar, utmerkingar - alt dette dreier seg ofte om pengar og verdiar.

Nyttige lenker

Kontakt

Juvikstølen 25
5914 Isdalstø

Sosiale media

2022 © Foreningsportal