FORENINGSPORTAL Foreninger i Alver

Tilskuddsportalen

Alver kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at laget ditt kan få tilgang til meir enn 1500 ulike tilskot- og støtteordningar.

Tilskuddsportalen

Kommunen tilbyr lag og organisasjonar ei teneste som heiter "Tilskuddsportalen". Dette er ein portal, der du kan få oversikt over ulike ordningar for tilskot til laget ditt.

Kva får du? 

Det finst meir enn 1500 ulike ordnignar du kan søke på. Tilskuddsportalen hjelper deg til å halde oversikt, og følgje med på søknadsfrister for dei ordningane som er aktuelle for deg.

Informasjonen blir samla inn, sortert og presentert i et kvalitetskontrollert system. Avansert teknologi saman med manuell kontroll sikrer optimal kvalitet på informasjonen.

Fordelar:

  • Systemet ajourfører kunnskap - blir mindre avhengig av einskildpersonar
  • Betre oversikt og kontroll
  • Bruk mindre arbeidstid på å leite
  • Betre tid til å planlegge
  • Meir tid til å leggje kvalitet i arbeidet
  • Meir tid til å jobbe med idear
  • Betre service til kommunen sine lag og foreninger

Krav til søkjar: Laget ditt må ha ei adresse i Alver kommune og eit organisasjonsnummer for å få tilgang til portalen. Trykk her for å gå til frivilligregisteret, der du kan sjekke om laget ditt er registrert i Alver kommune. Treng du hjelp til å registrere laget ditt? Ta kontakt med ein Frivilligsentral eller kulturkontoret.

Kva kostar Tilskuddsportalen? Det er gratis!

Slik får du tilgang: Ta kontakt med Knarvik Frivilligsentral og be om å bli invitert inn i Tilskuddsportalen. Sjå og heimesida til Alver kommune

Flere dokumenter

Aktiv kommune

Som eit ledd i Alver kommune si satsning på å få auka aktivitet og synleggjere klubbar og deira bruk av kommunale anlegg er det lansert eit bookingsystem son heiter Aktiv kommune. I dette systemet kan lag og foreningar i Alver bestille leige av kommunen sine anlegg.

Bli frivillig

Ønskjer du å engasjere deg som frivillig så er det mange stader du kan melde din interesse.

Frivillighet

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.

Frivilligregisteret

Frivillighetsregisteret er eit offentlig register over frivillige organisasjonar, som skal betre og forenkle samhandling mellom frivillige organisasjonar og offentlege myndigheiter. Registeret er også ei kjelde til informasjon om frivillig sektor.

Kulturadministrasjonen

Eigne bygg i Knarvik

Lag og organisasjonar

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.

Lokalar og eigedom for frivillighet

Vi har ei stor mengde brukshus, lagshus, grendahus i Alver kommune. I tillegg brukast skulane.

Ny foreningsportal

Knarvik frivilligsentral har i flere år hatt ein god oversikt over lag og organisasjonar i kommunen og i regionen. Denne oversikten finn du no i ein eigen portal.

Pandemi og frivillig aktivitet

Pandemien har store konsekvensar for oss alle. Her finn du informasjon som kan vere nyttig for laget ditt

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om korleis Knarvik Frivilligsentral samler inn, lagrar og nytter informasjon om personar. Ta kontakt med oss om du er usikker på kva dette betyr for deg.

Teieplikt

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert erklæring om teieplikt

Tilskuddsportalen

Alver kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at laget ditt kan få tilgang til meir enn 1500 ulike tilskot- og støtteordningar.

Økonomi og frivillighet

Det blir i løpet av eit år samla inn og flytta enorme mengder med penger og utstyr innan frivillig sektor. Dette skal gå til aktivitet og tilrettelegging. Innsamling, utdeling, prisar, utmerkingar - alt dette dreier seg ofte om pengar og verdiar.

Nyttige lenker

Kontakt

Juvikstølen 25
5914 Isdalstø

Sosiale media

2022 © Foreningsportal