FORENINGSPORTAL Foreninger i Alver

Tilskuddsportalen

Alver kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at laget ditt kan få tilgang til meir enn 1500 ulike tilskot- og støtteordningar.

Tilskuddsportalen

Kommunen tilbyr lag og organisasjonar ei teneste som heiter "Tilskuddsportalen". Dette er ein portal, der du kan få oversikt over ulike ordningar for tilskot til laget ditt.

Kva får du? 

Det finst meir enn 1500 ulike ordnignar du kan søke på. Tilskuddsportalen hjelper deg til å halde oversikt, og følgje med på søknadsfrister for dei ordningane som er aktuelle for deg.

Informasjonen blir samla inn, sortert og presentert i et kvalitetskontrollert system. Avansert teknologi saman med manuell kontroll sikrer optimal kvalitet på informasjonen.

Fordelar:

  • Systemet ajourfører kunnskap - blir mindre avhengig av einskildpersonar
  • Betre oversikt og kontroll
  • Bruk mindre arbeidstid på å leite
  • Betre tid til å planlegge
  • Meir tid til å leggje kvalitet i arbeidet
  • Meir tid til å jobbe med idear
  • Betre service til kommunen sine lag og foreninger

Krav til søkjar: Laget ditt må ha ei adresse i Alver kommune og eit organisasjonsnummer for å få tilgang til portalen. Trykk her for å gå til frivilligregisteret, der du kan sjekke om laget ditt er registrert i Alver kommune. Treng du hjelp til å registrere laget ditt? Ta kontakt med ein Frivilligsentral eller kulturkontoret.

Kva kostar Tilskuddsportalen? Det er gratis!

Slik får du tilgang: Ta kontakt med kulturkontoret ved rådgjevar Eileen Feste og be om å bli invitert inn i Tilskuddsportalen. Kontaktinformasjon finn du på heimesida til Alver kommune

Nyttige lenker

Kontakt

Juvikstølen 25
5914 Isdalstø

Sosiale media

2021 © Foreningsportal